تماس با نماسازان کارینو

درباره ما

نماسازان کارینو  

Karino Face Lifting Industrial

تجـــلـــی دانــــش ، تجـــربــــه ، فـــنــــاوری


گروه نماسازان کارینو در تلاش است با مصالح بوم آورد و تلفیق آن با طراحی های مدرن ساختمان که مورد رضایتمندی مشتریان واقع گردیده و تهیه ، تولید و جمع آوردی آنان با در نظر گرفتن کیفیت و هزینه، به پیشبرد اهداف خود در صنعت ساختمان اقدام نماید.

ما معتقدیم اولین و مهمترین عامل موفقیت، صداقت در برخورد با مشتری همراه با ارائه خدمات شایسته است، در این میان همواره مشتریان ما بهترین دوستان ما هستند و این بزرگترین افتخار ما تا به امروز بوده است.

لذا از کلیه همکاران و پیمانکاران در این صنعت بزرگ دعوت به همکاری و تعامل به عمل می آورد.